Ukážeme vám, co děláte v oblasti BOZP dobře a kde máte ještě ve vaší společnosti rezervy.

Máte vypracovanou směrnici vydávání osobních ochranných pracovních prostředků, která popisuje, jaké ochranné prostředky musí zaměstnanec mít na dané pracovní pozici a proč?Zajišťujete pravidelná speciální školení, která jsou potřebná např. pro řidiče referenty (obchodní zástupci), lisaře, soustružníky, pracovníky pracující s pilou) a podobné?
Máte dokument o pravidelné roční kontrole stavu BOZP, kterou provádí osoba odborně způsobilá?
Máte jednotlivými zaměstnanci podepsáno vydání jejich osobních ochranných pracovních prostředků?
Máte ke každé pracovní pozici výpočet míry rizika pracovního úrazu?
Máte zaměstnanci podepsané osnovy absolvovaných školení a testy, které prokazují jejich znalosti?